Chirurgie

Aan elke narcose zit een risico. Om dit zoveel mogelijk te beperken wordt het dier als eerste stap onderzocht door een van de dierenartsen. Als tweede stap kan een pre-anesthetisch bloedonderzoek worden uitgevoerd om de functie van de vitale organen te controleren. Deze organen zijn van belang voor het uitscheiden van de narcose middelen. Mochten we afwijkingen constateren dan kunnen wij de narcose aanpassen en indien nodig een behandeling inzetten. Vanaf een senioren leeftijd adviseren wij sterk om een bloedonderzoek vooraf in te zetten. Vanaf deze leeftijd is er een verhoogd risico is op het minder functioneren van de belangrijke organen, wat we niet aan de buitenkant kunnen zien. Tevens is het ook belangrijk dat u uw huisdier nuchter houdt, dit betekent 10 uur van te voren geen eten en tot 2 uur voor de operatie drinken. Dit om verslikkingen te voorkomen.

Om de narcose middelen toe te dienen plaatsen we een klein buisje (braunule) in een bloedvat van een voorpoot. Om deze braunule steriel te kunnen plaatsen, scheren we ter plekke wat haren weg.
In verband met het corona virus is het niet mogelijk om bij het toedienen van de narcose aanwezig te zijn.

 

Tijdens de narcose krijgt uw huisdier een tube in zijn/haar luchtpijp om zuurstof en gasnarcose toe te dienen. Tevens wordt uw huisdier nauwlettend in de gaten gehouden en aangesloten aan bewakingsapparatuur (hart, ademhaling en temperatuur).

Na de ingreep hebben wij telefonisch contact wanneer uw huisdier weer opgehaald kan worden. Bij het ophalen krijgt u een nazorgpakket mee en de eventuele medicatie.

Bij chirurgie moet u denken aan:

  • Castratie/sterilisatie
  • Verwijderen van tumoren
  • Oog en ooglid correctie
  • Nier en blaasstenen
  • Penisamputatie
  • Maag – en darm chirurgie
  • Hernia perinealis
  • Teen en pootamputaties
  • Trauma

*orthopedische operaties voeren wij hier niet uit, hiervoor wordt u doorverwezen naar een orthopeed*


Ga terug naar diensten